نتیجه ای یافت نشد!

گانداون بزرگ

1967

بازیگران:

Lee Van Cleef Tomas Milian Walter Barnes
7.4/10

خلاصه


یک قانونگذار غیررسمی و یک سناتور احتمالی توسط یک بارون راه آهن مامور می شود تا یک دهقان مکزیکی چاقو به دست را که متهم به تجاوز و کشتن یک دختر جوان است، شکار کند.

دیدگاه کاربران