نتیجه ای یافت نشد!

پرستار خوب

2022 + 17

بازیگران:

Eddie Redmayne Jessica Chastain Denise Pillott
6.9/10

خلاصه


یک مراقب بدنام در مرگ صدها بیمار بیمارستان نقش دارد.

دیدگاه کاربران