نتیجه ای یافت نشد!

ای ایران

1990 ایران فارسی

بازیگران:

Akbar Abdi Hossein Sarshar Soraya Hekmat

کارگردان:

Naser Taghvai
6.7/10

خلاصه


نزدیک به پایان حکومت شاه، سر گروهبان مکوندی به فرماندهی ژاندارمری در یک دهکده منصوب میشود. مکوندی که مردی سختگیر و منضبط است می کوشد به اوضاع پاسگاه سر و سامانی بدهد ولی از آنجا که خود همانند زیر دستانش در فساد و تباهی به سر میبرد، موفق به ایجاد نظم در پاسگاه نمیشود و…

دیدگاه کاربران