نتیجه ای یافت نشد!

عصر یخبندان: رانش قارهای

2012 آمریکا انگلیسی + 13

بازیگران:

Ray Romano Denis Leary John Leguizamo

کارگردان:

Steve Martino Michael Thurmeier
6.5/10

خلاصه


مانی ، دیه گو و سید پس از اینکه قاره آنها کنار رفت ، ماجراجویی دیگری را آغاز می کنند. آنها با استفاده از یک کوه یخ به عنوان کشتی ، هنگام کشف جهان جدید با موجودات دریایی روبرو می شوند و با دزدان دریایی مبارزه می کنند.

دیدگاه کاربران