نتیجه ای یافت نشد!

سرزمین دورافتاده

2021

بازیگران:

Murathan Muslu Liv Lisa Fries Marc Limpach
6.2/10

خلاصه


هنگامی که یک زندانی سابق جنگ بزرگ به خانه بازمی گردد و همرزمانش را به طرز وحشیانه ای به قتل رسانده، تصمیم می گیرد قاتل سریالی را به دست عدالت بسپارد.

دیدگاه کاربران