نتیجه ای یافت نشد!

شرایط مصرف اینترنت
  • ترافیک مصرفی سایت موویلا در صورت خرید اشتراک، به صورت نیم بها محاسبه میگردد.
  • مشترکین اپراتور همراه اول میتوانند بدون نیاز به خرید اشتراک به کیه محتواهای سایت موویلا دسترسی داشته باشند که در این صورت ترافیک مصرفی این دسته از کاربران به صورت تمام بها محاسبه میگردد. البته مشترکین اپراتور همراه اول همواره اختیار دارند تا با تهیه اشتراک از اینترنت نیم بهای موویلا بهره مند شوند.
  • ترافیک مصرفی سایت موویلا برای سایر مشترکین اپراتورها و اینترنت های خانگی پس از ثبت نام و خرید اشتراک به صورت نیم بها محاسبه میگردد.
  • در صورت استفاده از VPN، اینترنت مصرفی سایت موویلا به صورت تمام بها محاسبه میگردد.